Referenciák

Szakmai referenciák – szakmai alkotások jegyzéke

 

I. Hidrodinamikai modellezés, ivóvízbázisok védőidomának kijelölése

II. Szennyeződés-terjedési számítások (transzportmodellezés)

III. Geotermia - hévízföldtani vizsgálatok

IV. Környezeti hatásvizsgálatok 

V. Geotechnikai és egyéb munkák

VI. Műszerfejlesztés