Numerikus modellezés

Társaságunk a numerikus modellezés területén az alábbi tevékenységeket végzi:

 

 • Vízbázisok hidrodinamikai modelljének elkészítése

 • Ivóvízbázisok hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Vízbázisvédelem)

 • Kutak és vízműtelepek egymásrahatásának vizsgálata

 • Geotermikus rendszerek oprimalizálása, egymásrahatások meghatározása 

 • Hévízkutak hidrogeológiai védőidomok meghatározása és kijelölése (gyógyvízzé nyilvánítás és vízbázisvédelem céljából)

 • Nagyobb építmények, mélygarázsok felszín alatti vízforgalomra gyakorolt hatásainak vizsgálata

 • Porózus és repedezett kőzetekre vonatkozó hidrodinamikai és hőtranszport modellek készítése  További, itt nem felsorolt geotermiával kapcsolatos kutatások és szakvélemények készítése

 • Szennyeződésterjedési modellek készítése, és értékelése

 • "D" kármentesítési célállapotérték meghatározása numerikus transzportmodellezéssel

 • Szennyezett területek kármentesítésének optimalizálása szennyeződés-terjedési modellek segítésével

 

További a numerikus modellezéssel, számítógépes szimulációkkal kapcsolatos érdekes anyagok (A tartalom feltöltése folyamatban...) 

 1. Megjelent a Processing MODFLOW X. Bővebb információk a www.simcore.com honlapon!