Magunkról


A GÁMA-GEO Földtani, Informatikai és Üzletviteli Tanácsadó Kft. 2001. július 2-i hatállyal jött létre a GÁMA-GEO Mérnöki Iroda Bt.-nek a Kovács Konsult Kereskedelmi Tanácsadó és Számítástechnikai Kft.-be történt beolvadásával. A GÁMA-GEO Kft. a GÁMA-GEO Bt. teljes jogutódja.


A GÁMA-GEO Kft. célja a földtani, vízföldtani, mérnökgeológiai (geotechnikai), számítástechnikai és üzletviteli ismeretek felhasználásával magas színvonalú mérnöki szolgáltatások (tervezés, szakértés, tanácsadás) nyújtása. A társaság az általános földtani és vízföldtani és geotermikai kutatásra, terepi és laboratóriumi mérésekre, környezetvédelmi célú állapotfelmérésekre és hatásvizsgálatokra, utómonitoringra, talajmechanikai- geotechnikai szakértésre és a fejlett számítástechnikai (hardver és szoftver) hátteret igénylő szimulációs feladatok megoldására (hidrodinamikia és transzportmodellezés, hidrogeológiai védőidom meghatározás és felülvizsgálat) specializálódott.

A felsorolt szakterületeken végzett tevékenységek végzéséhez, a megoldandó feladatok interdiszciplináris volta miatt - a tagok személyes közreműködésén túl a társaság - szükség szerint - külső szakértőket és tervezőket is felkér.

A társaság nagyteljesítményű számítógépparkkal, jogtiszta és folyamatosan frissített, szakmai és általános szoftverállománnyal és az összes szükséges perifériával rendelkezik, amely a korszerű számítógép-igényes feladatok ellátására is képessé teszi. A társaság speciális feladatokhoz szükséges egyedi, kisebb programok kifejlesztésére is vállalkozik elsősorban a numerikus módszerek hidrogeológiai-mérnökgeológiai alkalmazásai és a környezetvédelem területén.

A cégnek két szakirányú mérnöki végzettségű, a hazai szakmai felsőoktatásban is tevékeny alkalmazottja van. 

A cég saját hidrogeológiai-környezetvédelmi műszerparkkal rendelkezik, mellyel rendszeresen terepi vizsgálatokat végez.

A társaság 2003 és 2010 között kereskedelmi tevékenységet is folytatott, de ezt a tevékenységet megszüntettük.