Hidrodinamikai modellek

Hidrodinamikai modellezés, ivóvízbázisok védőidomának kijelölése, hidrodinamikai modellezés

(Referenciák)

Hidraulikai szakvélemény a MOL RT veszprémvarsányi telepe okozta szennyezés szanálásához (Megrendelő: Golder Associates Kft., 1993).

Számítógépes modellvizsgálat a MOL RT szeghalmi üzemanyaglefejtő- és tárolótelepe okozta CH-szennyezés kárelhárítási elvi engedélyezési tervéhez (Megrendelő: Golder Associates Kft., 1994).

Számítógépes modellvizsgálat a MOL RT Szarvasi telepe okozta CH-szennyezés kárelhárítási munkáihoz (Megrendelő: Golder Associates Kft., 1994).

Számítógépes modellvizsgálat a HM kecskeméti repülőterén CZT-telepe okozta kerozin szennyezés mentesítési tervéhez (Megrendelő: Focus-Geo-Technic, 1994).

Kiegészítő hidraulikai modellvizsgálat a MOL RT kisvárdai volt közbenső tárolótelep talajvíz CH-szennyezéséhez (Megrendelő: Comco-Martech Magyarország Kft, 1994).

Hidraulikai szakvélemény a SHELL Rt, Gödöllő, Dózsa György útra tervezett üzemanyagtöltő állomásának előzetes környezeti hatástanulmányához  (Gödöllő É-i vízbázis) (Megrendelő: ÖKO-INFRA Kft., 1996),

A Szihalom II. tervezett külfejtés hidrogeológiai szimulációs modellje (Megrendelő: Mendikás Kft, 1998)

Vízföldtani és környezetföldtani modellvizsgálat a Sajószentpéter Epres-tanya II. környezeti állapotfelméréséhez (Megrendelő: GEOHIDROTERV Kft. , 1998)

A Tiszaújvárosi Strandfürdő hévízkútjai hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Geoservice Kft, 2001)

A Tiszadob-Sajótorkolat Vízbázis védőidomának felülvizsgálata (Megrendelő: ÉVIZIG, 2002)

Hejőbábai Községi Vízmű előzetes hidrogeológiai védőidoma (Megrendelő: GW-Borsodvíz Kft., 2002),

A Bogácsi Strandfürdő hévízkútjainak hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: GEOSERVICE Kft.,2002)

Tarnaörsi Vízmű III.sz. kútja előzetes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Heves megyei Vízművek Rt., 2003)

A GE Jászberényi telephelyén bekövetkezett talajvíz szennyezés szimulációja (Megrendelő: BGT Hungária, Kft., 2003)

Az ÉMV Kft. NAB tartálypark területén végzett kármentesítés tervezéséhez szükséges hidrodinamikai szimuláció (Megrendelő: Envira Kft., 2003)

A Makkoshotykai Vízmű 2.sz. kútja hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Szinva-Terv Bt., 2003)

A MOL Rt paksi üzemanyagtöltő állomás által okozott talaj és talajvízszennyezés elhárítására tervezett tisztítórendszer vizsgálata (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2003)

Hejőbábai Községi Vízmű részletes hidrogeológiai védőidoma (Megrendelő: GW-Borsodvíz Kft., 2003),

Az Elek Déli II. vízmű előzetes és részletes hidrogeológiai védőidoma (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003)

A Láncréti kavics- és szénbánya körülzárásának hidrodinamikai modellezése (Megrendelő: Mineral’22 Kft., 2003)

A csepeli Petróleum-öböl környezetében bekövetkezett szennyezés kármentesítésének hidrodinamikai vizsgálata (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2004)

A MOL Rt. Gyöngyös, Alkotmány úti töltőállomásán bekövetkezett talajvízszennyezés vizsgálata hidrodinamikai modellvizsgálattal (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2004)

A MOL Rt. Jászberényi töltőállomásán bekövetkezett talajvízszennyezés vizsgálata hidrodinamikai modellvizsgálattal (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2004)

A MOL Rt. almásfüzitői telephelyén bekövetkezett szennyezés kármentesítésének hidrodinamikai vizsgálata (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2004)

A tervezett komjáti kavics- és lignitkülfejtés hatása a térség felszín alatti vizeire (Megrendelő: Virtuál Kft., 2004)

A Siroki talaj- és Rétegvízmű hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata (Megrendelő: ÉRV Rt, 2004)

A Szikszói-Aszalói vízmű új mélyfúrású kútjainak vizsgálata hidrodinamikai modellezéssel (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2004),

A Tiszabábolna térségében tervezett hévízkút vízbeszerzési lehetőségeinek vizsgálata  (Megrendelő: Varga&Varga Kft., 2004)

Az Andornaktálya At-8 és At-10 hévízkutak hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: GEOSERVICE Kft.,2004)

Poroszló V. sz. vízműkút hidrogeológiai védőidomának kijelölése (Megredelő: AQUAMAN Kft., 2005)

A Mátrai Erőmű Rt. Z és H jelű határolókútsorai hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: AQUAMAN Kft., 2005)

A MOL Rt Zalai Finomítója Válicka-völgyi tározói hidrogeológiai vizsgálata (Megrendelő: AGRUNIVER Kft., 2005)

A KARLWOOD Kft. Miskolc tatárdombi telephelyére tervezett italpalackozója kútjának előzetes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Mendikás Kft., 2005)

A MOL Rt. Zalai Finomítója záportározója területén a mentesítő-létesítmények hidrogeológiai tervezése (Megrendelő: AGRUNIVER Kft., 2006)

A GE Hajdúböszörményi telephelye hidrodinamikai modelljének átalakítása, meglévő kút befogási zónájának modellezése (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2006)

A GE Hajdúböszörményi telephelye hidrodinamikai modelljének felhasználásával a tervezett E2 termelőkút befogási zónájának modellezése (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2006)

A GE Hajdúböszörményi telephely hidrodinamikai modelljének átkalibrálása és átalakítása (Megrendelő: BGT Hungária Kft. 2006)

Tarnaörs Vízmű III. kút részletes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megtendelő: Heves Megyei Vízmű ZRt. 2006)

A Szatymaz Külső bányaterület (0265/23, 0265/24, 0265/30, 0265/34 hrsz. telkeken létesítendő homokbánya) felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata hidrodinamikai modellszámítással és a bányászati tevékenység talajvízszint - csökkentő hatásának meghatározása (Megrendelő: DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 2006)

A Hódmezővásárhely, Erzsébet Kórház termálkútja részletes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. 2007)

A Székkutas, Kakasszéki Gyógyintézet termálkútja részletes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. 2007)

A Lenti városi gyógy- és strandfürdő kútjai hidrogeológiai védőövezetének és védőidomának kijelölése (Megrendelő: Musitz László Tervező és Vállalkozási Irodája 2007)

A csepeli Petróleum-öböl környezetében bekövetkezett szennyezés kármentesítésének nem permanens hidrodinamikai vizsgálata (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2007-2008)

A GE Hajduböszörményi telephely közelében kialakult talajvízszennyezés csóvája kútsoros befogásának szimulációja (Megrendelő: BGT Hungária Kft. 2007)

A Hódmezővásárhely 01973/1 és 01633/3 hrsz-ú területeken tervezett homokbánya részletes környezeti hatásvizsgálatához hidrodinamikai és modellszámítás a bányászati tevékenység talajvízszintcsökkentő hatásának megállapítására (Megrendelő: Hologén Kft. 2007)

A TVK-TIFO Ipari komplexum hidrodinamikia és transzportmodellezése (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2008-2009)

A GE Hajdúböszörményi telephelyének hidrodinamikai modellezése 3D földtani térmodell adaptációjának felhasználásával (Megrendelő: BGT Hungária Kft, 2009)

Debrecen hÉvizes kútjainak 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet szerinti hidrodinamikai védőidoma, (megbízó: Plánum’97 Bt, 2008)

A Báder Kft. Pécsi telephelyén tervezett Termelő-nyelető vízhűtésese rendszer hatása a Pécsi vízmű, Pellérdi és Tortyogói kútjainak hidrogeológiai védőidomára, (Megbízó: Productus Bt, 2008)

A szegedi Kállay lakópark termálvizes termelő-visszasajtoló kútpárjának hidrogeológiai védőidoma (megbízó: Geomátrix Kft, Szeged, 2009)

Kiskunhalas térségi termelő-visszasajtoló kutak közötti hidraulikai és hőtranszport folyamatok numerikus modellezése, hatásidom-lehatárolás és 123/1997(VII.18) Kr. sz. hg. védőidom-kijelölés (Megbízó: HALAS-GEOTERM  Kft., 2009)

Nagyatádi Termál- és Strandfürdő, illetve a Termál- és gyógyfürdő vízbázisa 123/1997 (VII.18) Kr. szerinti hidrogeológiai védőidom lehatárolása  (Megbízó: Musitz László Mérnökirodája, 2009)

Sellyei Strandfürdő vízbázisa 123/1997 (VII.18) Kr. szerinti hidrogeológiai védőidom lehatárolása  (Megbízó: Musitz László Mérnökirodája, 2009)

A hódmezővásárhelyi geotermikus kitermelő-visszasajtoló rendszer kitermelési-fenntarthatósági peremfeltételeinek meghatározása a pannon homokkőbe való injektálás hatásának numerikus szimulációjával (Megrendelő Inno-Geo Kft., 2011)

TVK-TIFO komplexum területén végzett hidrodinamikai és transzportmodell 2009. évi felülvizsgálata (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2010)

A Dél-Alföld numerikus hőtranszport-modellje (Megbízó: TESCO Magyarország,  2010)

A végeselemes  hidrodinamikai modellszámítások elvégzése a Gyöngyösoroszi bányabezárás környezeti hatásainak vizsgálatára különös tekintettel a Hasznosi és Gyöngyösi ivóvízbázisokra (Megbízó: Mecsekérc, 2010)

Chinoin budapesti telephelye hidrodinamikai alapmodelljének elkészítése (Megrendelő Mátrai Erőmű, 2010-2011)

MOL Nyrt Csepel bázistelepen működő kármentesítő rendszer kútjának áthelyezéséhez hidrogeológiai modell vizsgálatok készítése. (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2011)

A Karácsond község vízellátásának pótlására üzemeltetni tervezett kutak hidrogeológiai védőidomainak meghatározása (Megrendelő Mátrai Erőmű, 2011)

Chinoin budapesti telephelye hidrodinamikai modelljének tovább fejlesztése, kutak beforgási zónájának meghatározása (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2011)

TVK-TIFO komplexum területén végzett hidrodinamikai és transzportmodell 2010. évi felülvizsgálata (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2011)

Pécs-Pellérd vízbázis védőterületén lévő mezőgazdasági területek beépítésre szánt területté sorolásának feltételét vizsgáló hidrogeológiai modell elkészítése, beépítési javaslatok a vízbázis védelmének biztosításával (megrendelő: Productus Műszaki Tanácsadói, Szolgáltató Bt., 2012)

A tervezett bajai országos közforgalmi kikötő és logisztikai központ létesítés hatásának vizsgálata a város dunaparti vízbázisára (Megrendelő: TER-TEAM Mérnök Kft, 2012)

A Bükkábrányi Bánya területén lévő Ba-189 vízműkút és a H-10/1 és H-10/2 határvédő kutak hidrogeológiai védőidomának lehatárolása az ásványvízzé minősítés érdekében (Megrendelő: Mátrai Erőmű Zrt., 2012)

A MOL bezárt sátoraljaújhelyi telephelyének talajmechanikai, valamint hidrodinamikai és transzportmodell-vizsgálata (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2012)

A Tiszavasvári  K-78 kat.sz. hévízkút 123/1997 Kr. szerinti vizsgálata, védőidomának meghatározása (Megrendelő: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 2012)

A BorsodChem Sajó balparti létesítményeinek vizsgálatára szolgáló hidrodinamikai és transzportmodellezésben való közreműködés (Megrendelő: Envira96 Kft., 2012)

A TVK-TIFO ipari komplexum térségében bekövetkezett talajvíz-szennyezés mérséklésére tervezett műszaki beavatkozások forgatókönyveinek vizsgálata hidrodinamikai és transzportmodellezéssel (Szcenárióanalízis). (Megrendelő: BGT Hungaria Kft., 2012)

B-913 OKK Kórházi termálkút hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata (Megrendelő: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2012)

K-271 Kakasszéki termálkút hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata (Megrendelő: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2012)

Jászfényszaru települési vízmű hidegvizes kútjainak hidrogeológiai védőidom-meghatározása (Megrendelő: Jászfényszaru Város Önkormányzata, GAMESZ Jászfényszarum 2012)

Glicerin melléktermék szennyeződés terjedésének modellezése homok és vályog talajon (Megrendelő: Szent István Egyetem, 2012)

Érd Sasvárosi Vízmű Hidrogeológiai védőidomára eső üzemanyag-töltő állomás egyedi vizsgálata, (megrendelő: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., 2012)

Nyírbogdány volt MOL telep hidrodinamikai és transzportmodellezési munkálatai I. ütem, (Megrendelő: BGT Hungaria Kft., 2012)

Hidrodinamikai modellezés „A kiskunhalasi Fejetéki-mocsár vízellátásának javítása vízszintszabályozó műtárgyak segítségével” c. KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0020 számú projekthez (Megrendelő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 2012)

Hidrogeológiai szakértés - Mórahalom II – homok bányatelek bővítésének hatása a felszín alatti vizek forgalmára (Megrendelő: RG Mobil Kft., 2013)

Hidrogeológiai szakvélemény: Budapest VIII. Ludovika Tér, Ludovika Campus Oktatási Épület Felszín Alatti Műtárgyainak Hatása a Talajvízre, (Megrendelő: Lawand Kft., 2013)

Hidrogeológiai tervezői-szakértői tevékenység (ivóvíztermelő létesítmény működésének komplex vizsgálata) (Megrendelő: Mendikás Kft., 2013)

Hidrogeológiai szakértés -  A Szárföld III. Kavicsbánya Termelési Kapacitás Bővítésének Hatása A Felszín Alatti Vizek Forgalmára (Megrendelő: U. N. BETONTRANSPORT Kft. , 2013)

Rábapatona - A "Rábapatona I. - Kavics" Bányatelek Bővítésének Hatása a Felszín Alatti Vizek Forgalmára (Mgrendelő: Dolomit 2002 Kft., 2014)

A BAUMIT Kft. dorogi mészkőbányája és az Ágnes ereszke vízbázisának vizsgálata (Megrendelő: Baumit Kft., 2014)

Hidrogeológiai szakértés -  A Szárföld II. Kavicsbánya Termelési Kapacitás Bővítésének Hatása A Felszín Alatti Vizek Forgalmára (Megrendelő: U. N. BETONTRANSPORT Kft. , 2014)

A HELL ENERGY MAGYARORSZÁG Kft.,  Miskolc - Tapolca, Iglói úti 08/2 hrsz-ú ingatlanán létesülő "Erdei Szabadidő Park" hatása a földtani közegre és a felszín alatti vizekre (Megrendelő: Háromkör Delta Kft., 2014)

A Duna-Tisza közi vízpótlás tervezése, Numerikus hidrodinamikai modellezési feladatok a KEOP-7.9.0/12-2013-0011 projekthez kapcsolódóan (Megrendelő: Rexterra Kft., 2014-15)

A láncréti külfejtéses bánya vízelhelyezésének hatásvizsgálata a Sajó völgyi zagyterekre (Megrendelő: Envira Kft, 2015)

A Debreceni Vízmű kutjai termelésének hatásvizsgálata a sekélyebb rétegvízadókra, mérések kivitelezésével és a folyamatos vízszintmérési eredmények kiértékelésével (Megrendelő: Golder Associates Kft., 2016)

A Debreceni Vízmű I. és II. telepei pulzációs vizsgálatának tervezése előzetes hidraulikai modellezése a TEVA Gyógyszergyár Debrecen Pallagi úti telephelyét is magába foglaló modell kibővítésével, paraméterérzékenység vizsgálatokkal. A pulzációs vizsgálatok értékelése (Megrendelő: Golder Associates Kft., 2016)

A Debreceni Vízmű I. és II. telepei térségének végeselemes hidrodinamikia szimulációja (Megrendelő: Golder Associates Kft., 2017)

Millenáris Széllkapu területére tervezett mélygarázs hatásának vizsgálata a talajvíz áramlási viszonyaira (Megrendelő: Imsys Kft, 2017)

Abasár vízbázis tényfeltárása, hidrodinamikai modellezési munkák: Hidrodinamikai modell felülvizsgálata (Megrendelő: NAturaqua Kft, 2018)

Hidraulikai modell készítése - MOL Kecskemét, Izsáki út 67. töltőállomás térsége, Kecvskeméti Vízműre gyakorolt hatások vizsgálata (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2019)

Az ÉRV ZRt. üzemeltetésében álló Borsodszirák I. vízműtelep hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata (Megrendelő: ÉRV Zrt., 2020)

A Debreceni Vízmű Zrt. területén a Geokomplex Kft. által végzett ivóvízbázisdiagnosztikai vizsgálatok felülvizsgálata, Az MWC kutak javítási munkálataihoz kapcsolódó kúthidraulikai vizsgálatok értékelése (Megrendelő: GOLDER Associates (Magyarország) Zrt., 2020)

„A Dunántúli- középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése” című KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 projektben való részvétel (Megrendelő: Smaragd-GSH Kft., 2020-2021)

"KEHOP 1.3.0-15-2021-00024 A Duna-Tisza-közi Hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása (I. ütem)" megnevezésű projekt keretében vízkészletgazdálkodási modellezések végrehajtása (megrendelő: VIZITERV Environ Kft., 2021-2022)

Részvétel a sérülékeny földtani környezetben üzemelő vízbázisok diagnosztikája országos programban hidrodinamikai modellszámításokkal és a védőidomok előzetes és végleges kijelölésével:

- Baktalórántháza Térségi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2004 ),

- Battonya Városi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2004 ),

- Berekböszörményi Vízmű (Megrendelő: TIVIZIG, 2003-2009)

- Bükkszéki Vízmű (Megrendelő: Karbolith Bt., 2001)

- Dombegyházi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2004)

- Edelényi Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 1998-1999).

- Eger északi vízbázis (Megrendelő: GEOHIDROTERV Kft., 1999),

- Eger déli vízbázis (Andornaktálya) (Megrendelő: GEOSERVICE Kft., 2001-2005)

- Eleki Települési Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1998-2000),

- Emőd Városi Vízmű (Adorján-tanya) (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2008)

- Felsődobsza Községi Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 2001-2003),

- Fényeslitkei Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-)

- Fűzéri Vízmű (Megrendelő: Mendikás Kft., 2002).

- Gerendás Települési Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1999-2001)

- Gyöngyös-Atkári vízbázis (Megrendelő: GEOSERVICE Kft., 1998-2000)

- Hajdúszoboszlói vízbázis (Megrendelő: VIZITERV Consult Kft, 2000)

- Homorúdi Vízbázis (Megrendelő: VIZITERV Consult Kft, 2000-2002),

- Izsáki Vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2002),

- Kabai Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2008)

- Kaszaperi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-2007)

- Kemecsei Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-)

- Leveleki Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2007)

- Lőrinci Térségi Vízmű (Heréd) (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2008)

- Kunágotai vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2004)

- Mátészalka Kistérségi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2006)

- Medgyesegyháza Települési Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2000-2001 ),

- Mezőgyáni Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-2007)

- Nagybánhegyesi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-2007)

- Nagyharsány-Kistapolca vízbázis (Megrendelő: Ötvös és társa Kft., 1999)

- Nagykamarási Vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2002),

- Paszabi vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1999-2001),

- Rakacaszend, Juhász kút Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt.- Szinva-terv Bt., 2003-9)

- Salgóbánya, István-tárói forrás vízműve (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 2002-2005),

- Siroki talaj és rétegvízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1998-2000),

- Somoskö, Magyarbánya-forrás Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 2001-2003),

- Szatmárcseke - Tiszakóród távlati vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2003),

- Szarvaskői Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2004),

- Szikszó-Aszalói Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1998-2000),

- Szombathely Újperinti Vízbázis (Megrendelő: GEOHIDROTERV Kft., 2001)

- Tiszadadai Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt. és Háromkő Bt., 2002-2006)

- Tiszalöki Vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2002),

- Tokaji Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 2000-2002),

- Újkígyós Települési Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2003 )

- Újszentmargita Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2003).

- Újszentmargita-Tukai Vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2003),

- Verpelét Községi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2000-2001)