Geotechnika és egyéb

Egyéb hulladékelhelyezési, geotechnikai munkák

(Referencia)

 

A hódmezővásárhelyi kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: KEVITERV, 1995).

A debreceni kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata, I-II. ütem (Megrendelő: KEVITERV, 1996).

A záhonyi kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: KEVITERV, 1997).

Az ibrányi kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: KULCSÁR Rt., 1997).

A demecseri kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: KEVITERV, 1997).

A barabási kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: STRABAG Hungária Rt., 1997).

Hernádkércs és térsége földtani-Vízföldtani viszonyai (Megrendelő: Ökotechnika Bt, 1997)

Talajmechanikai szakvélemény a Gödöllő, Dózsa Gy. úti Penny Market áruházhoz, (Megrendelő, ALTAIR Bt, 1997)

A BC Rt. berentei veszélyes hulladék lerakőja állékonysági vizsgálata (Megrendelő: Envira Kft., 1997)

Geotechnikai szakvélemény a BC Rt berentei zagytároplója állékonysági vizsgálata, lehetséges megoldások (Megrendelő: KVENT-PLUSZ Bt, 1998)

Tornaszentjakab térségében létesült kommunális hulladéklerakó területén található agyag vizsgálata, talajvizsgálati jelentés (CSER-KÖZMŰ Rt, 2000)

A Hejőpapi kavicsbánya bővítéséhez készített fúrások mintáinak szemcseösszetételi vizsgálata (MSZ 18288 szerint) (Megrendelő: Mendikás Kft., 2000)

A Sajógalgóc területén található kavicsbányában készített fúrások mintáinak szemcseösszetételi vizsgálata (MSZ 18288 szerint) (Megrendelő: Mendikás Kft., 2001)

Az Igrici területén található kavicsbányában készített fúrások mintáinak szemcseösszetételi vizsgálata (MSZ 18288 szerint) ((Megrendelő: Mendikás Kft., 2002)

A MOL Rt paksi üzemanyagtöltő állomás által okozott talaj és talajvízszennyezés elhárítására tervezett tisztítórendszer hatása a Partner Kft. szomszédos épületére (süllyedésszámítás, geotechnikai szakvélemény) (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft.2003)

A nyékládházi kavicsbánya bővítéshez készített fúrások mintáinak szemcseösszetételi vizsgálata (MSZ 18288 szerint) (Megrendelő: Mendikás Kft., 2003)

Az AES Tisza-II. Hőerőmű transzformátor-téri olajszennyezés megszüntetéséhez vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése (Megrendelő: ENVIROINVEST Kft., 2004)

A MOL Rt. Zalai Finomító, Válicka völgyi tárolók hidrogeológiai vizsgálata, a felszámolás vízföldtani előtervezési munkái (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2005)

A poroszlói kommunális hulladéklerakó és környezete földtani és vízföldtani viszonyai (Megrendelő: Öko-Technika Bt, 2005)

A GE Hajduböszörményi telephelye környezetében rövid idejű próbaszivattyúzás végrehajtása (Mergrendelő: BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. 2006)

A MOL Rt. Szanki Gázüzem területén feltárt talaj-, és talajvízszennyezés vizsgálata- Fúrási minták geotechnikai vizsgálata és azok kiértékelése (Megrendelő: Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 2006)

Hódmezővásárhelyi visszasajtoló kút tartós próbaszivattyúzási eredményeinek feldolgozása és kiértékelése (Megrendelő: Geo-Log Kft 2007)

A TVK-TIFO Ipari komplexum komplex hidrogeológiai vizsgálata (Megrendelő MOL Nyrt., 2007-2008)

Soil Mechanical Testing Of Agricultural Soils To Determine Cam-Clay Parameters (Megbízó: Michelin Hungária Kft, 2007)

Miskolc-Pereces 35421/3 hrsz ingatlan hidrogeológiai és talajmechanikai viszonyainak vizsgálata  (Megrendelő: Agruniver holding Kft., 2008)                             

Triaxial Testing Of Nyírtelek Sand, Megyaszó Sandy Loam And Taktaharkány Clay Agricultural Soils To Determine Cam-Clay Parameters (Megbízó: Michelin Hungária Kft, 2008)

Nem folytonos végeselem módszeres (DCGM) megoldáson alapuló, a hulladékok, a laza talajok és abroncsok kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas szoftver kidolgozása, validálása és gyakorlati - a hulladék-elhelyezés és egyéb területeken való - alkalmazhatóságának vizsgálata (Megbízó: Michelin Hungária Kft, 2009)

SSTI kutatási projekt (megbízó: Manufacture  Francaise Pneumatiques MICHELIN, Franciaország, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

STORM kutatási projekt (megbízó: Manufacture  Francaise Pneumatiques Michelin, Franciaország, 2008, 2009)

Szakértői vélemény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) CH épülete süllyedéséről és annak geológiai és hidrogeológiai okairól c. tanulmány elkészítése (megbízó:Eurometro Kft, 2010)

Kőzetek talajfizikai és nyírószilárdsági jellemzőinek meghatározása a K-II. bánya TM-218 fúrás magmintái elemzése alapján (Megrendelő: Inno-Center Kft, 2012)