Tudnivalók (Check-list)

Problémalista a sikeres önálló feladat megoldásához (aki ezt tudja, annak sikerülni fog!)

 

Kurzus: Modellezési gyakorlatok

 

1. Rácsháló felépítése, rácsháló finomítása

2. Adott koordinátarendszer megadása

3. Dxf vagy bln alaptérkép alkalmazása

4. Állandó nyomású perem megadása

5. GHB (általános peremfeltétel) megadása

6. Állandó vagy térben változó kezdeti vízszintek alkalmazása (adott vízszintes hidraulikus gradiens alkalmazása)

7. Kavicsos, homokos, iszapos és agyagos rétegek megadása reprezentatív hidraulikus tulajdonságokkal

8. Termelő és injektáló kutak megadása

9. Drének, szivárgók megadása

10. Folyók megadása

11. Résfalak megadás

12. Időben változó potenciálok megadása (Time-variant specified heads)

13. Beszivárgás megadása

14. Potenciál és depressziótérképek rajzolása

15. Áramvonalak rajzolása

16. Vízmérleg számítása

17. Tranziens modell időparamétereinek meghatározása (periódusok, időlépcsők)

18. Megfigyelő kutak megadása

19. Izovonalas térképek animálása

20. A Search and modify parancs alkalmazása

21. Vízszintváltozások időbeli alakulásának kirajzolása a megfigyelő kutakban

22. Field interpolator használata

23. Digitalizáló használata