Referenciák

Szakmai referenciák – szakmai alkotások jegyzéke

 

I. Hidrodinamikai modellezés, ivóvízbázisok védőidomának kijelölése

Hidraulikai szakvélemény a MOL RT veszprémvarsányi telepe okozta szennyezés szanálásához (Megrendelő: Golder Associates Kft., 1993).

Számítógépes modellvizsgálat a MOL RT szeghalmi üzemanyaglefejtő- és tárolótelepe okozta CH-szennyezés kárelhárítási elvi engedélyezési tervéhez (Megrendelő: Golder Associates Kft., 1994).

Számítógépes modellvizsgálat a MOL RT Szarvasi telepe okozta CH-szennyezés kárelhárítási munkáihoz (Megrendelő: Golder Associates Kft., 1994).

Számítógépes modellvizsgálat a HM kecskeméti repülőterén CZT-telepe okozta kerozin szennyezés mentesítési tervéhez (Megrendelő: Focus-Geo-Technic, 1994).

Kiegészítő hidraulikai modellvizsgálat a MOL RT kisvárdai volt közbenső tárolótelep talajvíz CH-szennyezéséhez (Megrendelő: Comco-Martech Magyarország Kft, 1994).

Hidraulikai szakvélemény a SHELL Rt, Gödöllő, Dózsa György útra tervezett üzemanyagtöltő állomásának előzetes környezeti hatástanulmányához  (Gödöllő É-i vízbázis) (Megrendelő: ÖKO-INFRA Kft., 1996),

A Szihalom II. tervezett külfejtés hidrogeológiai szimulációs modellje (Megrendelő: Mendikás Kft, 1998)

Vízföldtani és környezetföldtani modellvizsgálat a Sajószentpéter Epres-tanya II. környezeti állapotfelméréséhez (Megrendelő: GEOHIDROTERV Kft. , 1998)

A Tiszaújvárosi Strandfürdő hévízkútjai hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Geoservice Kft, 2001)

A Tiszadob-Sajótorkolat Vízbázis védőidomának felülvizsgálata (Megrendelő: ÉVIZIG, 2002)

Hejőbábai Községi Vízmű előzetes hidrogeológiai védőidoma (Megrendelő: GW-Borsodvíz Kft., 2002),

A Bogácsi Strandfürdő hévízkútjainak hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: GEOSERVICE Kft.,2002)

Tarnaörsi Vízmű III.sz. kútja előzetes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Heves megyei Vízművek Rt., 2003)

A GE Jászberényi telephelyén bekövetkezett talajvíz szennyezés szimulációja (Megrendelő: BGT Hungária, Kft., 2003)

Az ÉMV Kft. NAB tartálypark területén végzett kármentesítés tervezéséhez szükséges hidrodinamikai szimuláció (Megrendelő: Envira Kft., 2003)

A Makkoshotykai Vízmű 2.sz. kútja hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Szinva-Terv Bt., 2003)

A MOL Rt paksi üzemanyagtöltő állomás által okozott talaj és talajvízszennyezés elhárítására tervezett tisztítórendszer vizsgálata (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2003)

Hejőbábai Községi Vízmű részletes hidrogeológiai védőidoma (Megrendelő: GW-Borsodvíz Kft., 2003),

Az Elek Déli II. vízmű előzetes és részletes hidrogeológiai védőidoma (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003)

A Láncréti kavics- és szénbánya körülzárásának hidrodinamikai modellezése (Megrendelő: Mineral’22 Kft., 2003)

A csepeli Petróleum-öböl környezetében bekövetkezett szennyezés kármentesítésének hidrodinamikai vizsgálata (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2004)

A MOL Rt. Gyöngyös, Alkotmány úti töltőállomásán bekövetkezett talajvízszennyezés vizsgálata hidrodinamikai modellvizsgálattal (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2004)

A MOL Rt. Jászberényi töltőállomásán bekövetkezett talajvízszennyezés vizsgálata hidrodinamikai modellvizsgálattal (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2004)

A MOL Rt. almásfüzitői telephelyén bekövetkezett szennyezés kármentesítésének hidrodinamikai vizsgálata (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2004)

A tervezett komjáti kavics- és lignitkülfejtés hatása a térség felszín alatti vizeire (Megrendelő: Virtuál Kft., 2004)

A Siroki talaj- és Rétegvízmű hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata (Megrendelő: ÉRV Rt, 2004)

A Szikszói-Aszalói vízmű új mélyfúrású kútjainak vizsgálata hidrodinamikai modellezéssel (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2004),

A Tiszabábolna térségében tervezett hévízkút vízbeszerzési lehetőségeinek vizsgálata  (Megrendelő: Varga&Varga Kft., 2004)

Az Andornaktálya At-8 és At-10 hévízkutak hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: GEOSERVICE Kft.,2004)

Poroszló V. sz. vízműkút hidrogeológiai védőidomának kijelölése (Megredelő: AQUAMAN Kft., 2005)

A Mátrai Erőmű Rt. Z és H jelű határolókútsorai hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: AQUAMAN Kft., 2005)

A MOL Rt Zalai Finomítója Válicka-völgyi tározói hidrogeológiai vizsgálata (Megrendelő: AGRUNIVER Kft., 2005)

A KARLWOOD Kft. Miskolc tatárdombi telephelyére tervezett italpalackozója kútjának előzetes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Mendikás Kft., 2005)

A MOL Rt. Zalai Finomítója záportározója területén a mentesítő-létesítmények hidrogeológiai tervezése (Megrendelő: AGRUNIVER Kft., 2006)

A GE Hajdúböszörményi telephelye hidrodinamikai modelljének átalakítása, meglévő kút befogási zónájának modellezése (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2006)

A GE Hajdúböszörményi telephelye hidrodinamikai modelljének felhasználásával a tervezett E2 termelőkút befogási zónájának modellezése (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2006)

A GE Hajdúböszörményi telephely hidrodinamikai modelljének átkalibrálása és átalakítása (Megrendelő: BGT Hungária Kft. 2006)

Tarnaörs Vízmű III. kút részletes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megtendelő: Heves Megyei Vízmű ZRt. 2006)

A Szatymaz Külső bányaterület (0265/23, 0265/24, 0265/30, 0265/34 hrsz. telkeken létesítendő homokbánya) felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata hidrodinamikai modellszámítással és a bányászati tevékenység talajvízszint - csökkentő hatásának meghatározása (Megrendelő: DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 2006)

A Hódmezővásárhely, Erzsébet Kórház termálkútja részletes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. 2007)

A Székkutas, Kakasszéki Gyógyintézet termálkútja részletes hidrogeológiai védőidomának meghatározása (Megrendelő: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. 2007)

A Lenti városi gyógy- és strandfürdő kútjai hidrogeológiai védőövezetének és védőidomának kijelölése (Megrendelő: Musitz László Tervező és Vállalkozási Irodája 2007)

A csepeli Petróleum-öböl környezetében bekövetkezett szennyezés kármentesítésének nem permanens hidrodinamikai vizsgálata (Megrendelő: BGT Hungária Kft., 2007-2008)

A GE Hajduböszörményi telephely közelében kialakult talajvízszennyezés csóvája kútsoros befogásának szimulációja (Megrendelő: BGT Hungária Kft. 2007)

A Hódmezővásárhely 01973/1 és 01633/3 hrsz-ú területeken tervezett homokbánya részletes környezeti hatásvizsgálatához hidrodinamikai és modellszámítás a bányászati tevékenység talajvízszintcsökkentő hatásának megállapítására (Megrendelő: Hologén Kft. 2007)

A TVK-TIFO Ipari komplexum hidrodinamikia és transzportmodellezése (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2008-2009)

A GE Hajdúböszörményi telephelyének hidrodinamikai modellezése 3D földtani térmodell adaptációjának felhasználásával (Megrendelő: BGT Hungária Kft, 2009)

Debrecen hÉvizes kútjainak 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet  szerinti hidrodinamikai védőidoma, (megbízó: Plánum’97 Bt, 2008)

A Báder Kft. Pécsi telephelyén tervezett Termelő-nyelető vízhűtésese rendszer hatása a Pécsi vízmű, Pellérdi és Tortyogói kútjainak hidrogeológiai védőidomára, (Megbízó: Productus Bt, 2008)

A szegedi Kállay lakópark termálvizes termelő-visszasajtoló kútpárjának hidrogeológiai védőidoma (megbízó: Geomátrix Kft, Szeged, 2009)

Kiskunhalas térségi termelő-visszasajtoló kutak közötti hidraulikai és hőtranszport folyamatok numerikus modellezése, hatásidom-lehatárolás és 123/1997(VII.18) Kr. sz. hg. védőidom-kijelölés (Megbízó: HALAS-GEOTERM  Kft., 2009)

Nagyatádi Termál- és Strandfürdő, illetve a Termál- és gyógyfürdő vízbázisa 123/1997 (VII.18) Kr. szerinti hidrogeológiai védőidom lehatárolása  (Megbízó: Musitz László Mérnökirodája, 2009)

Sellyei Strandfürdő vízbázisa 123/1997 (VII.18) Kr. szerinti hidrogeológiai védőidom lehatárolása  (Megbízó: Musitz László Mérnökirodája, 2009)

A hódmezővásárhelyi geotermikus kitermelő-visszasajtoló rendszer kitermelési-fenntarthatósági peremfeltételeinek meghatározása a pannon homokkőbe való injektálás hatásának numerikus szimulációjával (Megrendelő Inno-Geo Kft., 2011)

TVK-TIFO komplexum területén végzett hidrodinamikai és transzportmodell 2009. évi felülvizsgálata (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2010)

A Dél-Alföld numerikus hőtranszport-modellje (Megbízó: TESCO Magyarország,  2010)

A végeselemes  hidrodinamikai modellszámítások elvégzése a Gyöngyösoroszi bányabezárás környezeti hatásainak vizsgálatára különös tekintettel a Hasznosi és Gyöngyösi ivóvízbázisokra (Megbízó: Mecsekérc, 2010)

Chinoin budapesti telephelye hidrodinamikai alapmodelljének elkészítése (Megrendelő Mátrai Erőmű, 2010-2011)

MOL Nyrt Csepel bázistelepen működő kármentesítő rendszer kútjának áthelyezéséhez hidrogeológiai modell vizsgálatok készítése. (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2011)

A Karácsond község vízellátásának pótlására üzemeltetni tervezett kutak hidrogeológiai védőidomainak meghatározása (Megrendelő Mátrai Erőmű, 2011)

Chinoin budapesti telephelye hidrodinamikai modelljének tovább fejlesztése, kutak beforgási zónájának meghatározása (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2011)

TVK-TIFO komplexum területén végzett hidrodinamikai és transzportmodell 2010. évi felülvizsgálata (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2011)

Pécs-Pellérd vízbázis védőterületén lévő mezőgazdasági területek beépítésre szánt területté sorolásának feltételét vizsgáló hidrogeológiai modell elkészítése, beépítési javaslatok a vízbázis védelmének biztosításával (megrendelő: Productus Műszaki Tanácsadói, Szolgáltató Bt., 2012)

A tervezett bajai országos közforgalmi kikötő és logisztikai központ létesítés hatásának vizsgálata a város dunaparti vízbázisára (Megrendelő: TER-TEAM Mérnök Kft, 2012)

A Bükkábrányi Bánya területén lévő Ba-189 vízműkút és a H-10/1 és H-10/2 határvédő kutak hidrogeológiai védőidomának lehatárolása az ásványvízzé minősítés érdekében (Megrendelő: Mátrai Erőmű Zrt., 2012)

A MOL bezárt sátoraljaújhelyi telephelyének talajmechanikai, valamint hidrodinamikai és transzportmodell-vizsgálata (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2012)

A Tiszavasvári  K-78 kat.sz. hévízkút 123/1997 Kr. szerinti vizsgálata, védőidomának meghatározása (Megrendelő: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 2012)

A BorsodChem Sajó balparti létesítményeinek vizsgálatára szolgáló hidrodinamikai és transzportmodellezésben való közreműködés (Megrendelő: Envira96 Kft., 2012)

A TVK-TIFO ipari komplexum térségében bekövetkezett talajvíz-szennyezés mérséklésére tervezett műszaki beavatkozások forgatókönyveinek vizsgálata hidrodinamikai és transzportmodellezéssel (Szcenárióanalízis). (Megrendelő: BGT Hungaria Kft., 2012)

B-913 OKK Kórházi termálkút hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata (Megrendelő: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2012)

K-271 Kakasszéki termálkút hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata (Megrendelő: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2012)

Jászfényszaru települési vízmű hidegvizes kútjainak hidrogeológiai védőidom-meghatározása (Megrendelő: Jászfényszaru Város Önkormányzata, GAMESZ Jászfényszarum 2012)

Glicerin melléktermék szennyeződés terjedésének modellezése homok és vályog talajon (Megrendelő: Szent István Egyetem, 2012)

Érd Sasvárosi Vízmű Hidrogeológiai védőidomára eső üzemanyag-töltő állomás egyedi vizsgálata, (megrendelő: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., 2012)

Nyírbogdány volt MOL telep hidrodinamikai és transzportmodellezési munkálatai I. ütem, (Megrendelő: BGT Hungaria Kft., 2012)

Hidrodinamikai modellezés „A kiskunhalasi Fejetéki-mocsár vízellátásának javítása vízszintszabályozó műtárgyak segítségével” c. KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0020 számú projekthez (Megrendelő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, 2012)

Hidrogeológiai szakértés - Mórahalom II – homok bányatelek bővítésének hatása a felszín alatti vizek forgalmára (Megrendelő: RG Mobil Kft., 2013)

Hidrogeológiai szakvélemény: Budapest VIII. Ludovika Tér, Ludovika Campus Oktatási Épület Felszín Alatti Műtárgyainak Hatása a Talajvízre, (Megrendelő: Lawand Kft., 2013)

Hidrogeológiai tervezői-szakértői tevékenység (ivóvíztermelő létesítmény működésének komplex vizsgálata) (Megrendelő: Mendikás Kft., 2013)

Hidrogeológiai szakértés -  A Szárföld III. Kavicsbánya Termelési Kapacitás Bővítésének Hatása A Felszín Alatti Vizek Forgalmára (Megrendelő: U. N. BETONTRANSPORT Kft. , 2013)

Rábapatona - A "Rábapatona I. - Kavics" Bányatelek Bővítésének Hatása a Felszín Alatti Vizek Forgalmára (Mgrendelő: Dolomit 2002 Kft., 2014)

A BAUMIT Kft. dorogi mészkőbányája és az Ágnes ereszke vízbázisának vizsgálata (Megrendelő: Baumit Kft., 2014)

Hidrogeológiai szakértés -  A Szárföld II. Kavicsbánya Termelési Kapacitás Bővítésének Hatása A Felszín Alatti Vizek Forgalmára (Megrendelő: U. N. BETONTRANSPORT Kft. , 2014)

A HELL ENERGY MAGYARORSZÁG Kft.,  Miskolc - Tapolca, Iglói úti 08/2 hrsz-ú ingatlanán létesülő "Erdei Szabadidő Park" hatása a földtani közegre és a felszín alatti vizekre (Megrendelő: Háromkör Delta Kft., 2014)

A Duna-Tisza közi vízpótlás tervezése, Numerikus hidrodinamikai modellezési feladatok a KEOP-7.9.0/12-2013-0011 projekthez kapcsolódóan (Megrendelő: Rexterra Kft., 2014-15)

A láncréti külfejtéses bánya vízelhelyezésének hatásvizsgálata a Sajó völgyi zagyterekre (Megrendelő: Envira Kft, 2015)

 

Részvétel a sérülékeny földtani környezetben üzemelő vízbázisok diagnosztikája országos programban hidrodinamikai modellszámításokkal és a védőidomok előzetes és végleges kijelölésével:

- Baktalórántháza Térségi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2004 ),

- Battonya Városi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2004 ),

- Berekböszörményi Vízmű (Megrendelő: TIVIZIG, 2003-2009)

- Bükkszéki Vízmű (Megrendelő: Karbolith Bt., 2001)

- Dombegyházi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2004)

- Edelényi Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 1998-1999).

- Eger északi vízbázis (Megrendelő: GEOHIDROTERV Kft., 1999),

- Eger déli vízbázis (Andornaktálya) (Megrendelő: GEOSERVICE Kft., 2001-2005)

- Eleki Települési Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1998-2000),

- Emőd Városi Vízmű (Adorján-tanya) (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2008)

- Felsődobsza Községi Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 2001-2003),

- Fényeslitkei Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-)

- Fűzéri Vízmű (Megrendelő: Mendikás Kft., 2002).

- Gerendás Települési Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1999-2001)

- Gyöngyös-Atkári vízbázis (Megrendelő: GEOSERVICE Kft., 1998-2000)

- Hajdúszoboszlói vízbázis (Megrendelő: VIZITERV Consult Kft, 2000)

- Homorúdi Vízbázis (Megrendelő: VIZITERV Consult Kft, 2000-2002),

- Izsáki Vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2002),

- Kabai Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2008)

- Kaszaperi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-2007)

- Kemecsei Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-)

- Leveleki Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2007)

- Lőrinci Térségi Vízmű (Heréd) (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2008)

- Kunágotai vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2004)

- Mátészalka Kistérségi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2006)

- Medgyesegyháza Települési Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2000-2001 ),

- Mezőgyáni Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-2007)

- Nagybánhegyesi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2003-2007)

- Nagyharsány-Kistapolca vízbázis (Megrendelő: Ötvös és társa Kft., 1999)

- Nagykamarási Vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2002),

- Paszabi vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1999-2001),

- Rakacaszend, Juhász kút Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt.- Szinva-terv Bt., 2003-9)

- Salgóbánya, István-tárói forrás vízműve (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 2002-2005),

- Siroki talaj és rétegvízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1998-2000),

- Somoskö, Magyarbánya-forrás Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 2001-2003),

- Szatmárcseke - Tiszakóród távlati vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2003),

- Szarvaskői Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2004),

- Szikszó-Aszalói Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 1998-2000),

- Szombathely Újperinti Vízbázis (Megrendelő: GEOHIDROTERV Kft., 2001)

- Tiszadadai Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt. és Háromkő Bt., 2002-2006)

- Tiszalöki Vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2002),

- Tokaji Vízmű (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 2000-2002),

- Újkígyós Települési Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2003 )

- Újszentmargita Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2002-2003).

- Újszentmargita-Tukai Vízbázis (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2001-2003),

- Verpelét Községi Vízmű (Megrendelő: GEOKOMPLEX Kft., 2000-2001)

 

II. Számítógépes transzportmodellezési munkák

Számítógépes modellvizsgálat a BVM Illatos úti és Kén utcai telepeinek hatásvizsgálatához (Megrendelő: Smaragd-GSH Kft., 1992).

A BVM Garéi átmeneti hulladéktároló klórbenzol szennyezésének vizsgálata számítógépes szimuláció segítségével (Megrendelő: Greentech Kft.,1993).

A D&D iszaptárolójának környezeti hatásának számítógépes modellezése (Megrendelő: Greentech Kft., 1995).

Földtani és vízföldtani szakvélemény a Kapuvári Városgazdálkodási Vállalat kommunálishulladék-lerakója környezeti hatásvizsgálatához (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 1996)

A Rudabányai Regionális Hulladékégetőmű üzemi tárolójának és végleges maradékanyag lerakótelepének környezeti hatásvizsgálata transzportmodell-számítással (Megrendelő: Greentech Kft.,1999)

Az Inotai alumíniumkohó átmeneti lerakótelepének vizsgálata transzportmodell-számítással (Megrendelő: Greentech Kft., 1999)

A Putnok-Akna területén bekövetkezett nehézfém szennyezés szimulációja (Megrendelő: Mendikás Kft.,2001)

Időszakos vízfolyásokba bocsátott szennyvizek transzportmodellezési lehetőségei (Megrendelő: SZIE Tájökológiai Tsz., 2002)

A Múcsony-Láncréti tervezett kavics és barnaszén külfejtés hatásának vizsgálata a kis távolságban található sós vízzel szennyezett talajvizű területre (2002)

A TVK területén bekövetkezett talajvíz-szennyeződés szimulációja hidrodinamikai és transzportmodellel (Megrendelő: AGRUNIVER Kft.,2002)

Az AES Tiszai Hőerőmű területén volt folyékony műtrágyaüzem területén bekövetkezett szennyezés vizsgálata (Megrendelő: Mendikás Kft., 2003)

A TVK területén bekövetkezett talajvíz-szennyeződés szimulációja és a jelenleg folyó mentesítés értékelése, továbbá egyéb mentesítési variánsok kidolgozása hidrodinamikai és transzportmodell segítségével (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2003)

A MOL Rt. Kunszentmárton, Szentesi úti töltőállomása környezetében bekövetkezett talajvízszennyezés hidrodinamikai és transzportmodellezése (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2004)

A HUNGAROCOPPER Kft. területén végzett ipari tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata numerikus modellszámítással (Megrendelő: Mendikás Kft., 2004)

A MIVIZ Rt. szennyvíziszap-elhelyezésének hatása a térség talajaira és felszín alatti vizeire (Megrendelő: Varga&Varga Bt., 2004)

A MOL Rt. Budapest, Fehér úti töltőállomása környezetében bekövetkezett talajvízszennyezés hidrodinamikai és transzportmodellezése (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2004)

A MOL Rt. Lovászi Főgyűjtő telepén bekövetkezett talajvízszennyezés hidrodinamikai és transzportmodellezése (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2005)

A MOL Rt. Gellénházi Főgyűjtő telepén bekövetkezett talajvízszennyezés hidrodinamikai és transzportmodellezése (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2005)

Az ÉMÁSZ Rt., ózdi ipari alállomása területén bekövetkezett talajvízszennyeződés terjedésének vizsgálata (Megrendelő: VALON Bt., 2005)

A MOL Rt. Szajoli Bázistelepén bekövetkezett talajvízszennyezés hidrodinamikai és transzportmodellezése (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2005)

Az Észak-Vas Kft. Miskolci telephelyén bekövetkezett talaj- és talajvízszennyezés hidrodinamikai és transzportmodellezése (Megrendelő: Mendikás Kft., 2006)

A MOL Rt. Hatvan, Csányi úti töltőállomásán bekövetkezett szennyeződés vizsgálata hidrodinamikai és transzportmodellezéssel (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2006)

A MOL Rt. Eger Kővágó téri üzemanyagtöltő állomásának környezetében bekövetkezett talaj és talajvízszennyezés vizsgálata numerikus hidrodinamikai és transzportmodellezéssel (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2006)

A MOL Rt. Siklós, Harkányi úti egykori üzemanyagtöltő állomásának környezetében bekövetkezett talaj és talajvízszennyezés vizsgálata hidrodinamikai és transzportmodellezéssel (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2006)

Hidrodinamikai és transzportmodellezés, továbbá talajmechanikai vizsgálatok értékelése a MOL Rt. Székesfehérvár Bázistelep területén bekövetkezett talaj és talajvízszennyezéshez (Megrendelő:AGRUNIVER Holding Kft., 2007)

A MOL Rt. Szanki Gázüzeme területén feltárt talaj- és talajvízszennyezés vizsgálata - Hidrodinamikai és transzportmodellezés (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2007)

A zagytározó környezetében zajló aktív vízszintsüllyesztés és a környező vízműkutak egymásra hatásának meghatározása, optimalizálás az egymásrahatás csökkentésére és a mentesítés hatékonyságának növelése érdekében hidrodinamikai és transzportmodellezéssel (Megrendelő: MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi ZRt 2007)

A TEVA Gyógyszergyár ZRt. debreceni telephelyén bekövetkezett talaj és talajvízszennyezés vizsgálata hidrodinamikai és egyszerűsített transzport modellezéssel, továbbá a Debreceni Vízmű II. telep üzemeltetésének hatásavizsgálata  különös tekintettel a felszín alatti vízszennyezések migrációs lehetőségeire (Megrendelő: Biokör Kft., 2008)

A Henkel Ragasztóanyaggyár és környezetének hidrodinamikai és transzportmodellje (Megrendelő: Henkel Magyarország Kft., 2008)

A TVK-TIFO Ipari komplexum hidrodinamikia és transzportmodellezése (Megrendelő BGT Hungária Kft, 2008-2009)

Eger Kompresszortelep hidraulikai és transzportmodellezése (megrendelő: Biokör Kft., 2008-2009)    

A BC ZRt. szennyvíztisztító telepének tényfeltárásához kapcsolódó hidrodinamikai és transzportmodellezés (Megbízó: Envira Kft., 2008)

A tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklarakó és környezeténbek hidrodinamikia és transzportmodellezése (Megrendelő: Wessling Hungary Kft., 2008-2009)

A ME Zrt. zagytározó-bővítése ajzatszigetelő rendszerének egyenértékűségi vizsgálata (Megbízó: Envicare Kft, 2009)

TVK-TIFO komplexum területén végzendő transzportmodellezése: TPH, PAH, BTEX, MTBE terj. vizsg., hatásterületek lehatárolása, értékelése (Megbízó: BGT Hungária Kft.)

A Mátrai Erőmű ZRT. Őzsevölgyi zagytározója vízforgalmának vizsgálata, a zagytározó hatásának vizsgálata a talajvízre (Megbízó: ENVICARE Kft., 2009)

A Mátrai Erőmű ZRT. Őzsevölgyi zagytározója 2010. évi vízforgalmának vizsgálata, a zagytározó hatásának vizsgálata a talajvízre (Megbízó: ENVICARE Kft., 2010)

A Mátrai Erőmű ZRT. Őzsevölgyi zagytározója 2011. évi vízforgalmának vizsgálata, a zagytározó hatásának vizsgálata a talajvízre (Megbízó: ENVICARE Kft., 2011)

A Mátrai Erőmű ZRT. Őzsevölgyi zagytározója 2012. évi vízforgalmának vizsgálata, a zagytározó hatásának vizsgálata a talajvízre (Megbízó: ENVICARE Kft., 2012)

A TVK-TIFO ipari komplexum térségében bekövetkezett talajvíz-szennyezés mérséklésére tervezett műszaki beavatkozások forgatókönyveinek vizsgálata hidrodinamikai és transzportmodellezéssel (Szcenárióanalízis). (Megrendelő: BGT Hungaria Kft., 2012)

A MOL Nyrt. lovászi főgyűjtő telep hidrodinamikai és transzportmodelljének újrafuttatása (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2012)

A MOL Nyrt. bábolnai termékvezeték kárhelyén bekövetkezett talajvízszennyeződés kármentesítésének hidrodinamikai és transzportmodellezése (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2012)

TVK Nyrt. Tartálypark hidraulikai lokalizációs rendszerhez kapcsolódó hidrodinamikai és transzportmodellezési feladatok (Megrendelő: BGT Hungaria Kft., 2013)

AKZO Nobel Coatings Zrt. tiszaújvárosi telep hidrodinamikai és transzportmodellezési munkálata (Megrendelő: BGT Hungaria Kft., 2013)

Hidrodinamikai és transzportmodellezés a Lánc-réti, tervezett barnakőszén külfejtléses bányához (Megrendelő: Envira96 Kft., 2013)

Szakértői munkák a TEVA klórozott szénhidrogén szennyeződés modellezésével kapcsolatban (Megrendelő: TEVA Gyógyszergyár Zrt., 2013)

A tiszavasvári ECOMISSIO Kft. telephelyén feltárt szennyezés vízkivétellel tervezett kármentesítésének szennyezőanyag transzport szimulációja (Megrendelő: Terrapeuta Kft, 2013)

A TEVA Gyógyszergyár területén kialakult klórozott szénhidrogén-szennyezés egységes szerkezetű hidrodinamikai és transzportmodellje (Megrendelő: Biokör Kft, 2012-14)

Hidrogeológiai szakértés és numerikus modellszámítás a BC Rt II. telep tényfeltárásához (Megrendelő Envira Kft, 2014)

 A TKV Zrt. almásfüzítői vörösiszap tározóján folytatott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációhoz vízföldtani és környezetföldtani szakértői tevékenység végzése (Megrendelő: Naturaqua Kft., 2014)

A TVK-TIFO Ipari komplexum hidrodinamikia és transzportmodelljének reambulációja, a tervezett csóvafronti beavatkozás szimulációja, a védőkútsor méretezésének ellenőrzése (Megrendelő: BGT Hungaria Kft., 2014)

 

A szennyezett területek kármentesítési programjában való részvétel hidrodinamikai és transzportmodell-számításokkal

- Tischler J. hulladéktárolója, Szekszárd (Megrendelő: ERM Hungária Kft., 1997)

- ELFÉM Kft. galvánüzeme, Kállósemjén (Megrendelő: MIVIZ Rt., 1997)

- Mechanikai Művek törökbálinti telephelye, Törökbálint (Megrendelő: ERM Hungária Kft,)

- Electro-Corr Kft. telephelye, Pécs (Megrendelő: Greentech Kft, 1997)

- Csepel Autógyár f.a. telephelye, Szigetszentmiklós, (Megrendelő: AGRUNIVER Kft.,)

 

III. Környezeti hatásvizsgálatok, környezetföldtani munkák

Földtani és vízföldtani szakvélemény a Kapuvári Városgazdálkodási Vállalat kommunálishulladék-lerakója környezeti hatásvizsgálatához (Megrendelő: Ökotechnika Bt.,1996).

A Geszti-tározó feltöltésének vizsgálata a felszín alatti vizekre (Megrendelő: Mendikás Kft., 1998)

Környezetföldtani szakvélemény a ROCKWOOL gógánfai telephelyének vizsgálatához (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 1998)

Környezetföldtani szakvélemény a nyíregyházi TESCO áruház telephelyének vizsgálatához (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 1998)

Hidrogeológiai és környezetföldtani szakvélemény az Ózdi Acélművek Kft, RDH telephelyén bekövetkezett talaj- és talajvízszennyezés környezeti állapotfelméréséhez (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 1998)

Környezetföldtani szakvélemény a GRC Miskolc-Nádasréti üzletközponthoz (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 1998)

A Tapolca-Csordakúti hulladéklerakó szabad kapacitásánakmeghatározása (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 1999)

A Forró- térségi szennyvíztisztítómű hatásának vizsgálata a Hernádszentandrási Vízműtelepre (Megrendelő: PURATOR Hungária Kft, 2000)

Környezetföldtani szakvélemény a KOALFÉM területén üzembe helyezendő sredderező gépsor elvi engedélyezési tervéhez (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 2001)

Útmutató a zagytárolók víz- és talajvédelmi előírásaira (Megrendelő: KVM Környezetgazdálkodási Intézete., 2000-2001)

A MAL, Magyar Aluminium Termelő és Kereskedelmi Rt. (Inotai Aluminium Kft.) volt átmeneti tárolója mellett kialakítandó új, végleges veszélyes hulladéklerakó hatása a talajra és talajvízre (2001)

A Felsőzsolcai Ipari Zóna környezeti állapotának értékelése a talaj- és talajvíz szempontjából (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 2001)

A DELCO REMY Hungary Kft. mezőkövesdi telephelyének környezetföldtani viszonyai, a földtani környezet állapotértékelése (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 2001)

A Felsőzsolcai Ipari Zóna területének hatása a Bőcs X/B telep vízműkútjaira (Felsőzsolca Ipari Zóna Kft, 2002)

A Steinhor Kft. szobi szennyvízleürítő telepének környezeti hatásvizsgálata (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 2002)

A Prügyi Mezőgazdasági Szövetkezet hígtrágya-telepének hatása a talajvízre (környezetvédelmi felülvizsgálat keretében) (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 2002)

A hangonyi kommunális szennyvízleürítő telep hatása a talajvízre (környezetvédelmi felülvizsgálat keretében) (Megrendelő: Ökotechnika Bt., 2002)

A Harsányi Agrár Kft. egyedi vízgazdálkodási vizsgálata ((Megrendelő: Harsányi Agrár Kft.-Varga&Varga Bt.,2003)

A Múcsony-Láncréti tervezett kavics és barnaszén külfejtés talajra és talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata (Megrendelő: Minerál’22 Kft., 2004)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2004. I. negyedév)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2004. II. negyedév)

A BC Rt. magas sótartalmú technológiai vizeit tároló medencéinek hatása a felszín alatti vizekre (Megrendelő: Envira Kft., 2004)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2004. III. negyedév)

A BC Rt. iszaptároló medencéi területén kialakítani szándékozott veszélyes hulladéklerakók hatása a felszín alatti vizekre (Megrendelő: Envira Kft., 2004)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2004. IV. negyedév)

A Harsányi Agrár Kft. részletes környezeti állapotfelmérése (talajállapot és felszín alatti vizek állapota) (Megrendelő: Harsányi Agrár Kft. - Varga&Varga Kft., 2005)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2005. I. negyedév)

A Szirmatherm Kft. harsányi telepének teljes körű környezeti állapotfelmérése (talajállapot és felszín alatti vizek állapota) (Megrendelő: Szirmatherm Kft. - Varga&Varga Kft., 2005)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2005. II. negyedév)

A Szirmatherm Kft. szirmai telepének teljes körű környezeti állapotfelmérése (talajállapot és felszín alatti vizek állapota) (Megrendelő: Szirmatherm Kft. - Varga&Varga Kft., 2005)

A Szirmatherm Kft. miskolci telepének teljes körű környezeti állapotfelmérése (talajállapot és felszín alatti vizek állapota) (Megrendelő: Szirmatherm Kft. - Varga&Varga Kft., 2005)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2005. III. negyedév)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2005. IV. negyedév)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2006. I. negyedév)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2006. II. negyedév)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2006. III. negyedév)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2006. IV. negyedév)

A TEVA Gyógyszergyár ZRt. debreceni telephelyén üzemelő vízbázis üzemeltetésének hatása a felszín alatti vizek forgalmára különös tekintettel a területen található felszín alatti vizek szennyeződésének migrációs lehetőségeire (Megrendelő: Biokör  Technológiai és Környezetvédelmi Kft. 2006.)

A Tornyosnémeti határában található területen tervezett lakópark vízföldtani vizsgálata, a lakópark felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának meghatározása (Megrendelő: Öko- Technika Bt. 2006)

A BorsodChem Rt. magas sótartalmú technológiai víz tározó medencéi felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata környezetvédelmi felülvizsgálathoz (Megrendelő: Envira Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2006)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2007. I. negyedév)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2007. II. negyedév)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2007. III. negyedév)

A MÁV füzesabonyi állomás területén bekövetkezett talajvízszennyezés (I. részterület: töltő-lefejtő) utómonitoring munkái. (Megrendelő: MÁV Rt., 2007. IV. negyedév)

STRABAG ZRT. Mályi 0107 hrsz-u telephely tényfeltárási záródokumentáció modell vizsgálatok és kockázatelemzés elkészítése (Megrendelő: Varga&Varga Kft., 2008)

"Az alacsony, a közepes és a magas entalpiájú geotermikus energia kitermelés felszín alatti vízgazdálkodási, vízvédelmi korlátainak meghatározása. " c szakértői munkaanyag elkészítése (Megrendelő: KvVM, 2008) 

A TKV Zrt. almásfüzítői vörösiszap tározóján folytatott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációhoz vízföldtani és környezetföldtani szakértői tevékenység végzése (Megrendelő: Naturaqua Kft, 2014)

 

IV. Hulladékelhelyezés

A hódmezővásárhelyi kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: KEVITERV, 1995).

A debreceni kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata, I-II. ütem (Megrendelő: KEVITERV, 1996).

A záhonyi kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: KEVITERV, 1997).

Az ibrányi kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: KULCSÁR Rt., 1997).

A demecseri kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: KEVITERV, 1997).

A barabási kommunális hulladéklerakó aljzatszigetelésének helyszíni minősítő vizsgálata (Megrendelő: STRABAG Hungária Rt., 1997).

 

V. Egyéb vízföldtani, geotechnikai munkák

Hernádkércs és térsége földtani-Vízföldtani viszonyai (Megrendelő: Ökotechnika Bt, 1997)

Talajmechanikai szakvélemény a Gödöllő, Dózsa Gy. úti Penny Market áruházhoz, (Megrendelő, ALTAIR Bt, 1997)

A BC Rt. berentei veszélyes hulladék lerakőja állékonysági vizsgálata (Megrendelő: Envira Kft., 1997)

Geotechnikai szakvélemény a BC Rt berentei zagytároplója állékonysági vizsgálata, lehetséges megoldások (Megrendelő: KVENT-PLUSZ Bt, 1998)

Tornaszentjakab térségében létesült kommunális hulladéklerakó területén található agyag vizsgálata, talajvizsgálati jelentés (CSER-KÖZMŰ Rt, 2000)

A Hejőpapi kavicsbánya bővítéséhez készített fúrások mintáinak szemcseösszetételi vizsgálata (MSZ 18288 szerint) (Megrendelő: Mendikás Kft., 2000)

A Sajógalgóc területén található kavicsbányában készített fúrások mintáinak szemcseösszetételi vizsgálata (MSZ 18288 szerint) (Megrendelő: Mendikás Kft., 2001)

Az Igrici területén található kavicsbányában készített fúrások mintáinak szemcseösszetételi vizsgálata (MSZ 18288 szerint) ((Megrendelő: Mendikás Kft., 2002)

A MOL Rt paksi üzemanyagtöltő állomás által okozott talaj és talajvízszennyezés elhárítására tervezett tisztítórendszer hatása a Partner Kft. szomszédos épületére (süllyedésszámítás, geotechnikai szakvélemény) (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft.2003)

A nyékládházi kavicsbánya bővítéshez készített fúrások mintáinak szemcseösszetételi vizsgálata (MSZ 18288 szerint) (Megrendelő: Mendikás Kft., 2003)

Az AES Tisza-II. Hőerőmű transzformátor-téri olajszennyezés megszüntetéséhez vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése (Megrendelő: ENVIROINVEST Kft., 2004)

A MOL Rt. Zalai Finomító, Válicka völgyi tárolók hidrogeológiai vizsgálata, a felszámolás vízföldtani előtervezési munkái (Megrendelő: AGRUNIVER Holding Kft., 2005)

A poroszlói kommunális hulladéklerakó és környezete földtani és vízföldtani viszonyai (Megrendelő: Öko-Technika Bt, 2005)

A GE Hajduböszörményi telephelye környezetében rövid idejű próbaszivattyúzás végrehajtása (Mergrendelő: BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. 2006)

A MOL Rt. Szanki Gázüzem területén feltárt talaj-, és talajvízszennyezés vizsgálata- Fúrási minták geotechnikai vizsgálata és azok kiértékelése (Megrendelő: Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 2006)

Hódmezővásárhelyi visszasajtoló kút tartós próbaszivattyúzási eredményeinek feldolgozása és kiértékelése (Megrendelő: Geo-Log Kft 2007)

A TVK-TIFO Ipari komplexum komplex hidrogeológiai vizsgálata (Megrendelő MOL Nyrt., 2007-2008)

Soil Mechanical Testing Of Agricultural Soils To Determine Cam-Clay Parameters (Megbízó: Michelin Hungária Kft, 2007)

Miskolc-Pereces 35421/3 hrsz ingatlan hidrogeológiai és talajmechanikai viszonyainak vizsgálata  (Megrendelő: Agruniver holding Kft., 2008)                              

Triaxial Testing Of Nyírtelek Sand, Megyaszó Sandy Loam And Taktaharkány Clay Agricultural Soils To Determine Cam-Clay Parameters (Megbízó: Michelin Hungária Kft, 2008)

Nem folytonos végeselem módszeres (DCGM) megoldáson alapuló, a hulladékok, a laza talajok és abroncsok kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas szoftver kidolgozása, validálása és gyakorlati - a hulladék-elhelyezés és egyéb területeken való - alkalmazhatóságának vizsgálata (Megbízó: Michelin Hungária Kft, 2009)

SSTI kutatási projekt (megbízó: Manufacture  Francaise Pneumatiques MICHELIN, Franciaország, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

STORM kutatási projekt (megbízó: Manufacture  Francaise Pneumatiques Michelin, Franciaország, 2008, 2009)

Szakértői vélemény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) CH épülete süllyedéséről és annak geológiai és hidrogeológiai okairól c. tanulmány elkészítése (megbízó:Eurometro Kft, 2010)

Kőzetek talajfizikai és nyírószilárdsági jellemzőinek meghatározása a K-II. bánya TM-218 fúrás magmintái elemzése alapján (Megrendelő: Inno-Center Kft, 2012)

 

VI. Műszerfejlesztési munkákban való részvétel

ASTA Automatic Soil Texture Analyser – automatikus szemcseméret meghatározó berendezés fejlesztése, 2002-2005

Általános felhasználású, talajmechanikai és geotechnikai célú, teljesen automatikus, számítógépvezérlésű triaxiális vizsgáló berendezés fejlesztése, 2004-2005

Számítógép vezérlésű talajsavanyodás mérő műszer fejlesztése, 2005-2007

ASTA2 Automatic Soil Texture Analyser – digitális areométer fejlesztése, 2006-2007

Nagyméretű nyíródobozos talajvizsgáló berendezés kifejlesztése, 2006-2009

Talajsúrlódásmérő berendezés  fejlesztése (2008-)